onsdag 9 maj 2012

Lösöret finns på auktion hos Dyrgripen
Lägenheten i Gävle säljs via Fastighetsbyrån visning Lör 12 maj kl. 13:00 - 13:30, Tis 15 maj kl. 16:30 - 17:00

Hedesunda bostaden Ås 1:20 även den med lösöre till salu

onsdag 18 april 2012

S17 Stol 2 st

Stol 2  st by salgo1960
Stol 2 st, a photo by salgo1960 on Flickr.

S16 Bord

Bord by salgo1960
Bord, a photo by salgo1960 on Flickr.

S15 Soffa

Soffa by salgo1960
Soffa, a photo by salgo1960 on Flickr.

S13 Bord

Bord by salgo1960
Bord, a photo by salgo1960 on Flickr.

S12 Stol

Stol by salgo1960
Stol, a photo by salgo1960 on Flickr.

S11 Sängar

Sängar by salgo1960
Sängar, a photo by salgo1960 on Flickr.

S10 Bokhylla

Bokhylla by salgo1960
Bokhylla, a photo by salgo1960 on Flickr.

S9 Skåp

Skåp by salgo1960
Skåp, a photo by salgo1960 on Flickr.

S8 Skrivbord - Bosse

Skrivbord by salgo1960
Skrivbord, a photo by salgo1960 on Flickr.

S7 Masurbjörk

Masurbjörk by salgo1960
Masurbjörk, a photo by salgo1960 on Flickr.

S6 Masurbjörk - Magnus

Masurbjörk by salgo1960
Masurbjörk, a photo by salgo1960 on Flickr.

S5 Lampa

Lampa by salgo1960
Lampa, a photo by salgo1960 on Flickr.

S4 Lampa

Lampa by salgo1960
Lampa, a photo by salgo1960 on Flickr.

S3 Glas

Glas by salgo1960
Glas, a photo by salgo1960 on Flickr.

T21 Tavla

Tavla by salgo1960
Tavla, a photo by salgo1960 on Flickr.

T20 Tavla Bengt Eklund

Tavla Bengt Eklund by salgo1960
Tavla Bengt Eklund, a photo by salgo1960 on Flickr.

T18 Kjell Wijgård Gerdmanska Gården

T17 VML

VML by salgo1960
VML, a photo by salgo1960 on Flickr.

T16 VML

VML by salgo1960
VML, a photo by salgo1960 on Flickr.

T15 VML

VML by salgo1960
VML, a photo by salgo1960 on Flickr.

T14 Gammal Tavla

Gammal Tavla by salgo1960
Gammal Tavla, a photo by salgo1960 on Flickr.

T10 Arne Andersson

Arne Andersson by salgo1960
Arne Andersson, a photo by salgo1960 on Flickr.

T8 Schantz 42/150

Schantz 42/150 by salgo1960
Schantz 42/150, a photo by salgo1960 on Flickr.

sv.wikipedia.org/wiki/Philip_von_Schantz

Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki/Philip_von_Schantz
Aktionshuset www.stadsauktion.se/1109/103582-philip-von-schantz-fargli...

T13 Agneta Wrangler

Agneta Wrangler by salgo1960
Agneta Wrangler, a photo by salgo1960 on Flickr.

Gift med Ekman
sv.wikipedia.org/wiki/Hasse_Ekman
www.geni.com/people/Agneta-Wrangel/6000000003604241435
snedresa.blogspot.se/2009/04/manniskor-som-minns-20-agnet...

Bilden föreståller troligen Fatima Ekman www.youtube.com/watch?v=jHoPnlkQhI4

T12 153/190 Philip von Schantz

153/190 Philip von Schantz by salgo1960
153/190 Philip von Schantz, a photo by salgo1960 on Flickr.

T11 Gillis Sahlin

Gillis Sahlin by salgo1960
Gillis Sahlin, a photo by salgo1960 on Flickr.

T9 Kvinnor som Mona köpte

Kvinnor som Mona köpte by salgo1960
Kvinnor som Mona köpte, a photo by salgo1960 on Flickr.

T7 Philip von Schantz 118/170

Philip von Schantz 118/170 by salgo1960
Philip von Schantz 118/170, a photo by salgo1960 on Flickr.

sv.wikipedia.org/wiki/Philip_von_Schantz

Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki/Philip_von_Schantz
Aktionshuset www.stadsauktion.se/1109/103582-philip-von-schantz-fargli...

T6 Hultman

Hultman by salgo1960
Hultman, a photo by salgo1960 on Flickr.

T5 Hultman Bryggdans

Hultman by salgo1960
Hultman, a photo by salgo1960 on Flickr.

T4 köpt troligen i Västerås av Mona och Ces av V Sundin

http://farm6.staticflickr.com/5031/7062767405_ca744ed729_z.jpg

T3 Hälsingemålarene Mårten Andersson

Varit med i Antikrundan www.blocket.se/stockholm/Prastkragarna_av_Marten_Andersso...

svtplay om Mårten

www.martenanderssondesign.se/

T2 Rolf Sandberg 1998

Rolf Sandberg 1998 by salgo1960
Rolf Sandberg 1998, a photo by salgo1960 on Flickr.

Konstnären Rolf Sandberg är amatörmålare. Hans yrke har de senaste åren varit Restaurangchef på CH

T1 Barbro Widlert Vinbärssaft

Barbro Widlert Vinbärssaft by salgo1960
Barbro Widlert Vinbärssaft, a photo by salgo1960 on Flickr.

måndag 2 januari 2012

Kommentarer kontraktsutkast 2012-06-29

Om Lagfart se lantmäteriverkets skrift  sidan 3
......
......
......
Vid ansökan om lagfart - Tänk på att .....
 Är du ensam dödsbodelägare eller ska söka dödsbolagfart, bifoga en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste vara inregistrerad hos Skatteverket. Ok

 Söks lagfart på grund av testamente, bifoga testamente i original och en bestyrkt kopia. ?!?!

Testamentet ska ha vunnit la kraft vanligtvis genom att samtliga dödsbodelägare godkänt testamentet. Vidare ska även en bestyrkt kopia av deninregistrerade bouppteckningen efter den avlidne bifogas ansökan och i den ska fastigheten vara upptagen. Ok

 Om fastighetens taxeringsvärde saknas eller där det kan finnas skäl att det blir ändrat (när en fastighet förändras eller nyss skapats) kan ett värdeintyg krävas. Bosse Ok

-----------------------------------------------------------------
Kontrakt skickat URL eller för att ladda ned och läsa med Acrobat Reader ( kan vrida dokumentet och se kommentrer som även finns nedan) en roterad version finns längst ned på sidan....
-----------------------------------------------------------------
Kommentarer Kontrakt

A) Den som säljer är som ni kan se Carl-Eric Sälgös dödsbo genom Magnus Sälgö borde skrivas till gm. Magnus Sälgö

B) 3B påpekar att köpebrev skall upprättas.
Eftersom hela betalningen sker vid tillträde borde denna paragraf strykas

Från http://www.hus.se/forum/t2580.html
Vid ett fastighetsköp måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas. För att köpet skall vara bindande mellan parterna måste köpekontraktet innehålla fastighetens beteckning, en överlåtelseförklaring, köpeskillingens storlek samt båda parters underskrifter. Köpekontraktet skall vidare vara bevittnat av två personer. Avsaknad av bevittning leder emellertid inte till att köpet blir ogiltigt, men köparen kan då bara få vilande lagfart på fastigheten.

Ett köpebrev brukar upprättas i samband med att köpeskillingen erläggs. Köpebrevet fyller en kvittofunktion i de fall då betalning sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas. Något köpebrev behövs därför inte om köparen betalar hela köpeskillingen i samband med kontraktstecknandet och får köpeskillingen kvitterad direkt på köpekontraktet. Om det i köpekontraktet står att köpebrev ska upprättas, så innebär detta att köpet har gjorts beroende av köpeskillingens erläggande.

Köpekontraktet är således nödvändigt för att ett giltigt fastighetsköp ska komma till stånd, medan köpebrevet inte är någon obligatorisk handling utan fungerar som ett kvitto på erlagd betalning.

C) §2a) snedstreck över handpening kr för att vara tydliga att den inte skall betalasD) §2b) snedstreck över Panter Lån etc för att vara tydliga att dessa saknas

E) §5 0kr eller snedstreck  för att vara tydliga att dessa saknasF) §8 
referera till friskrivningsklausulen
alternativt räkna upp det vi vet men referera till friskrivningsklausulen
1) problem läckande tak
2) problem i Garaget med fukt

3) trasiga hängrännorG) sidan 4 högst upp 2 ex Fråga fixar ni detta ?


H) sidan 4 mitten snedstreck över Handpenning

I) Förslag skicka detta även till banken och stäm av att dom inte har kommentarer på det skrivna så jag inte behöver åka upp i onödan till Gävle


Kontraktet modell 2012-06-28 Vid gåva mellan makar ska gåvan registreras vid
 Vid bodelning, fanns giftorätt mellan makarna bifoga bodelningshandling i original och en bestyrkt kopia, vid upphörande av samboförhållande bifoga handlingar från förrättningen enligt sambolag i original och en bestyrkt kopia.
 Består dödsbodelägarkretsen av två eller fler personer, bifoga arvskifteshandling – undertecknad av samtliga dödsbodelägare – i original och en bestyrkt kopia. Bifoga även en bestyrkt kopia av den inregistrerade bouppteckningen efter den avlidne och i den ska fastigheten vara upptagen.
 Är du gift och överlåter en fastighet måste du ha med medgivande från make/maka/partner. Är du skild och överlåter en fastighet måste du styrka att din före detta inte längre har giftorätt, vanligtvis genom bodelningshandling.
 Om ansökan genomförs där ett ombud eller företrädare undertecknat överlåtelsehandlingar ska fullmakt i original bifogas eller annat underlag som styrker detta bifogas.
 Är sökanden en juridisk person ska handling bifogas som visar att undertecknad är behörig.
 Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda i ansökan och att överlåtelsehandlingarna uppfyller formkraven.
 Har du andra frågor angående ditt ärende kontakta Lantmäteriets kundcenter på telefon 0771-63 63 63.
Dödsboet


Sida 2


Sida 3


Sida 3


Sida 4
Objektbeskrivning
måndag 5 september 2011

Friskrivning / Kontrakt etc


Exempel på frisktrivningsklausuler enl villagarna.se

§ Köparen har upplysts om att säljaren, (som avser att köpa en annan villa, flytta utomlands
etc. – ange gärna motiv) inte vill stå något som helst ansvar för fastighetens skick. Köparen
som godtager fastigheten i det skick den befinner sig friskriver härmed säljaren från allt
ansvar för fel eller brister i fastigheten.


§ Fastigheten överlåtes härmed av säljaren i befintligt skick och säljaren friskriver sig härmed
från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att före köpet låta
besiktiga fastigheten genom sakkunnig person och avstår härmed från alla anspråk mot
säljaren p g a fastighetens skick.

dvs.


§ Köparen har upplysts om att säljaren (Carl-Eric Sälgös dödsbo), inte vill stå något som helst ansvar för fastighetens skick. Köparen som godtager fastigheten i det skick den befinner sig friskriver härmed säljaren från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten.

§ Fastigheten överlåtes härmed av säljaren i befintligt skick och säljaren friskriver sig härmed
från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att före köpet låta
besiktiga fastigheten genom sakkunnig person och avstår härmed från alla anspråk mot
säljaren p g a fastighetens skick.

Uppdaterad 2012-06-27
Säljaren måste i GOD TID informera oss om eventuella lån som belastar fastigheten och som ska lösas vid tillträdet. Det är viktigt att vi får namnet på banken, samt lånenumren så att vi kan kolla upp så att pantbreven släpps. 

Non issue för mig men 
Antar banken har koll men annars bör det nog in i kontraktet

* Säljaren och köparen måste själva upprätta ett köpekontrakt samt köpebrev. (Ett tips är att ta hjälp av mäklare eller jurist för denna del.) 
-  Bo L!?!
se friskrivningsklausul ovan

Fortfarande ogjort - Bosse  skall ta fram kontraktet


* Säljaren och köparen måste själva ta fram de eventuella bodelningshandlingar med mera som kan bli aktuellt för att tillträde ska kunna hållas. 
Antar det är bouppteckningen som skickats

Bosse skall stämma av med banken att dom fått det dom skall ha

* Säljaren och/eller köparen måste själva betala för en skriftlig fastighetsvärdering till en av oss godkänd lokal mäklare. (T.ex. Svensk Fastighetsförmedling, Husman Hagberg eller Fastighetsbyrån.) 
Bo 
Ok

* Säljaren och köparen får ansvara för att upprätta eventuella likvidavräkningar. Fördelning av fastighetsskatten, betalning och upprättning av eventuella energideklarationer samt besiktning av fastigheten får parterna också själva ansvara för.
 
Halva året var Bosse in i kontraktet 
- Energideklaration gjord  Ok fått 
- Besiktning är upp till Bosse


* Säljaren och köparen står själva för risken för eventuella juridiska påföljder. (Desto större anledning att ta hjälp av sakkunnig för att upprätta köpekontrakt och köpebrev.)
 
?!?!?


Det är bra om vi får in alla handlingar så tidigt som möjligt, bl.a. handlingar som styrker säljarens rätt att ansvara för försäljningen, då det eventuellt var ett dödsbo som stod som ägare. Detta inkluderar bouppteckning i original, eventuellt testamente samt fullmakter.  
Skickat Magnus
Bosse stämmer av med banken


Lagfart
Flickr bild tror jag finns detta sköts av banken

Pantbrev
Bild skickad med det jag har och bekräftat av Handelsbanken på telefon att de hitta samma pantbrev

Markägare nedanför  Ås 5:1
Han som har tomten nedanför Karl-Erik Olofsson 0706929054

-------------------------------
Karl-Erik Olofsson
Mobil: 070-692 90 54
Tel: 0291-101 08
(Delas med Helen Pettersson)
Adress
Åsvägen 144
810 40 HEDESUNDA
http://www.flickr.com/photos/salgo/7062790993/in/set-72157629939100773


Fastighetssök
http://www.flickr.com/photos/salgo/7131247393/in/set-72157629939100773/
http://www.flickr.com/photos/salgo/7131246691/in/set-72157629939100773/Försäkringar
Länsförsäkringar
Se http://www.flickr.com/photos/salgo/7214122464/

Värdeintyg 2001.02.13
http://www.flickr.com/photos/salgo/6985266234/in/set-72157629939100773


Skuldebrev som Carl-Eric hade
http://www.flickr.com/photos/salgo/6985264662/in/set-72157629939100773/


El avtal Gävle energi AnläggningsId GVL735999216000293083 Mätarnr 329141
http://www.flickr.com/photos/salgo/7380065934/sizes/c/in/photostream/