måndag 5 september 2011

Friskrivning / Kontrakt etc


Exempel på frisktrivningsklausuler enl villagarna.se

§ Köparen har upplysts om att säljaren, (som avser att köpa en annan villa, flytta utomlands
etc. – ange gärna motiv) inte vill stå något som helst ansvar för fastighetens skick. Köparen
som godtager fastigheten i det skick den befinner sig friskriver härmed säljaren från allt
ansvar för fel eller brister i fastigheten.


§ Fastigheten överlåtes härmed av säljaren i befintligt skick och säljaren friskriver sig härmed
från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att före köpet låta
besiktiga fastigheten genom sakkunnig person och avstår härmed från alla anspråk mot
säljaren p g a fastighetens skick.

dvs.


§ Köparen har upplysts om att säljaren (Carl-Eric Sälgös dödsbo), inte vill stå något som helst ansvar för fastighetens skick. Köparen som godtager fastigheten i det skick den befinner sig friskriver härmed säljaren från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten.

§ Fastigheten överlåtes härmed av säljaren i befintligt skick och säljaren friskriver sig härmed
från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att före köpet låta
besiktiga fastigheten genom sakkunnig person och avstår härmed från alla anspråk mot
säljaren p g a fastighetens skick.

Uppdaterad 2012-06-27
Säljaren måste i GOD TID informera oss om eventuella lån som belastar fastigheten och som ska lösas vid tillträdet. Det är viktigt att vi får namnet på banken, samt lånenumren så att vi kan kolla upp så att pantbreven släpps. 

Non issue för mig men 
Antar banken har koll men annars bör det nog in i kontraktet

* Säljaren och köparen måste själva upprätta ett köpekontrakt samt köpebrev. (Ett tips är att ta hjälp av mäklare eller jurist för denna del.) 
-  Bo L!?!
se friskrivningsklausul ovan

Fortfarande ogjort - Bosse  skall ta fram kontraktet


* Säljaren och köparen måste själva ta fram de eventuella bodelningshandlingar med mera som kan bli aktuellt för att tillträde ska kunna hållas. 
Antar det är bouppteckningen som skickats

Bosse skall stämma av med banken att dom fått det dom skall ha

* Säljaren och/eller köparen måste själva betala för en skriftlig fastighetsvärdering till en av oss godkänd lokal mäklare. (T.ex. Svensk Fastighetsförmedling, Husman Hagberg eller Fastighetsbyrån.) 
Bo 
Ok

* Säljaren och köparen får ansvara för att upprätta eventuella likvidavräkningar. Fördelning av fastighetsskatten, betalning och upprättning av eventuella energideklarationer samt besiktning av fastigheten får parterna också själva ansvara för.
 
Halva året var Bosse in i kontraktet 
- Energideklaration gjord  Ok fått 
- Besiktning är upp till Bosse


* Säljaren och köparen står själva för risken för eventuella juridiska påföljder. (Desto större anledning att ta hjälp av sakkunnig för att upprätta köpekontrakt och köpebrev.)
 
?!?!?


Det är bra om vi får in alla handlingar så tidigt som möjligt, bl.a. handlingar som styrker säljarens rätt att ansvara för försäljningen, då det eventuellt var ett dödsbo som stod som ägare. Detta inkluderar bouppteckning i original, eventuellt testamente samt fullmakter.  
Skickat Magnus
Bosse stämmer av med banken


Lagfart
Flickr bild tror jag finns detta sköts av banken

Pantbrev
Bild skickad med det jag har och bekräftat av Handelsbanken på telefon att de hitta samma pantbrev

Markägare nedanför  Ås 5:1
Han som har tomten nedanför Karl-Erik Olofsson 0706929054

-------------------------------
Karl-Erik Olofsson
Mobil: 070-692 90 54
Tel: 0291-101 08
(Delas med Helen Pettersson)
Adress
Åsvägen 144
810 40 HEDESUNDA
http://www.flickr.com/photos/salgo/7062790993/in/set-72157629939100773


Fastighetssök
http://www.flickr.com/photos/salgo/7131247393/in/set-72157629939100773/
http://www.flickr.com/photos/salgo/7131246691/in/set-72157629939100773/Försäkringar
Länsförsäkringar
Se http://www.flickr.com/photos/salgo/7214122464/

Värdeintyg 2001.02.13
http://www.flickr.com/photos/salgo/6985266234/in/set-72157629939100773


Skuldebrev som Carl-Eric hade
http://www.flickr.com/photos/salgo/6985264662/in/set-72157629939100773/


El avtal Gävle energi AnläggningsId GVL735999216000293083 Mätarnr 329141
http://www.flickr.com/photos/salgo/7380065934/sizes/c/in/photostream/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar